Psykologiske tests


16
PF (Sixteen Personality Factor) er en af de mest valide indikatorer for menneskelig adfærd baseret på mere end 50 års forskning og afprøvning.

16 PF er udviklet af englænderen Raymond B. Cattell i 1949, og hans mål var at finde personlighedens grundstoffer.
Han ville holde sig fri af teori og gå strengt naturvidenskabeligt til værks.

Testresultatet beskriver:

 • Grad af spontanitet og energi i relation til andre
 • Grad af lethed (selvtillid) ved social kontakt
 • Holdes personlige informationer private?
 • Egne valg – alene eller gøre ting sammen med andre
 • Ønsket om indflydelse på andres meninger og handlinger
 • Grad af lethed ved social kontakt
 • Sættes der spørgsmålstegn ved folks motiver
 • Åbenhed for nye ideer og forandringer
 • Parathed til følelsesmæssig involvering
 • Hvorvidt subjektive følelser påvirker vurderinger
 • Type af information du er optaget af
 • Åbenhed for nye ideer og forandring
 • Grad af spontanitet og behov for spænding
 • Hvor meget følges sociale standarder for opførsel og regler
 • Typer af information du fokuserer på
 • Opfører du dig veldefineret og velorganiseret
 • Evne til at klare hverdagens krav og hændelser/problemer
 • Grad af tillid til andre
 • Sættes der spørgsmålstegn ved folks motiver
 • Grad af refleksion og ængstelse
 • Graden af fysisk anspændthed og utålmodighed /’drive’

16PF anvendes blandt andet til:

 • Rekruttering
 • Ledelsesudvikling
 • Coaching af ledere
 • Teambuilding
 • Rådgivning om for eksempel samarbejde eller karriere

Rude logo small

F
 IRO-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behavior)

FIRO-B er udviklet af Will Schutz, som har taget udgangspunkt i at ’mennesker har brug for mennesker’.
Den er en indikator for interpersonel stil og måler, hvordan en person typisk opfører sig over for andre, og hvordan den person ønsker, at andre skal opføre sig over for ham eller hende. Ideen om, at alle har et sæt af interpersonelle behov, som driver en stor del af deres adfærd, er kernen i FIRO-B.

Et af formålene med FIRO-B er at forudsige interaktionen mellem mennesker og den måler det på 2 områder:

 • Det som personen udtrykker eller viser overfor andre
 • Hvordan personen ønsker andre skal opføre sig over for dem

FIRO-B anvendes til:

 • Teambuilding og temaudvikling
 • Personlig udvikling
 • Lederudvikling
 • Konfliktløsning
 • Rådgivning om relationer

 

C
PI (California Psychological Inventory)

CPI er konstrueret til at beskrive, hvordan personer vil opføre sig i bestemte situationer – hvad de siger og gør i forskellige sammenhænge. Den beskriver også, hvordan andre ser på dig.

Den er udviklet af Harrison Gugh og bruges til at vurdere blandt andet:

 • Relationer med andre personer
 • Tænkning og problemløsning
 • Følelser, motivation og drivkræfter
 • Samarbejdsstil
 • Lederstil
 • Salgs og påvirkningsstil

CPI er især egnet til:

 • Ansættelser og udvælgelse
 • At udviklle direktører og ledere
 • Personlig udvikling
 • Fastholdelse

Testen er svær at forfalske – selv af personer med et godt kendskab til tests.