Teamudvikling


I
 forbindelse med de helt almindelige forandringer, som er et vilkår på enhver arbejdsplads, kan fællesskabet i opgaveløsningen hurtigt blive sat på prøve.

Kolleger skiftes ud, opgaverne ændrer sig, ledelsen ændrer kurs, nogle bliver sat under stort pres osv.

Hvordan klarer I det, og hvordan opnår I de optimale betingelser i jeres team? Relationerne skal passes og plejes, og kommunikationen skal fungere bedst muligt. Og netop ’bedst muligt’ kan være et mål for at arbejde med udviklingen af teamet.

At arbejde med at vedligeholde de værdifulde relationer mellem jer som kolleger er nødvendigt for at få det gode samarbejde til at fungere.

Mennesker er forskellige, og som udgangspunkt gør de fleste det bedste, de kan på jobbet. Og mennesker, som er nødt til at arbejde sammen, sætter også meget energi af til det.

A
lligevel sker det, som i alle relationer og sammenhænge, at den gode vilje ikke rækker: at en arbejdsplads udvikler en uhensigtsmæssig samarbejdskultur; at den gode kommunikationsform svigter, eller at bestemte mennesker i gruppen udvikler et dårligt forhold til hinanden.

Det er indbildning at tro, at vi skal ligne hinanden for at trives med hinanden. Vi skal i stedet turde se forskellighederne i øjnene, lære at forstå dem og lære at udnytte dem positivt. Men vi skal også vide hvilke hensigtsmæssige måder vi kan sige til og fra på, og hvordan vi på en god måde får markeret vores egne grænser.

Et teamudviklingsforløb kan tilrettelægges med nogle få dage, men det vil typisk også være en proces, som strækker sig over en længere periode. Forløbene sammensættes med de temaer, som er interessante og vigtige for netop jer at arbejde med.

Rude logo small