MBTI – Myers-Briggs Type Indicator


M
yers-Briggs Type Indicator (MBTI) er et psykologisk værktøj, der fokuserer på nogle grundlæggende personlige forskelligheder hos os mennesker.

Jeg har gennem en årrække undervist på certificeringskurserne i MBTI for OPP, som har rettighederne til værktøjet i Europa – www.opp.eu.com.

Ved at arbejde med MBTI er det muligt at få større viden om og forståelse for sig selv, sine stærke og svage sider, men i endnu højere grad en forståelse for forskelligheden til andre mennesker.

Indbygget i menneskers forskelligheder ligger kimen til mange konflikter, men også kimen til et langt større potentiale i en gruppe eller et team, hvis vi lærer at hylde forskellighederne og anvende dem konstruktivt i det daglige arbejde.
Rude logo small

M
ed MBTIen er det muligt at få øje på, hvorledes man grundlæggende er forskellig fra nogle af de kolleger, familiemedlemmer, chefer mv., som man kan have svært ved at forstå.

Derved får man muligheden for at ændre opfattelse fra ”forkerthed” til ”forskellighed” og bidrage konstruktivt til en bedre kommunikation, et bedre samarbejde og en generel værdifuld forståelse mennesker imellem.

MBTI er udviklet gennem mere end 60 års internationale, videnskabelige undersøgelser og studier og er et af de mest anvendte og veldokumenterede psykologiske værktøjer i verden.

MBTI som værktøj anvender jeg mest i forbindelse med:

  • Lederudvikling
  • Teamudvikling
  • Personlig udvikling
  • Kommunikation og samarbejde
  • Karriererådgivning