Udvikling af ledere


H
vordan kan du blive et større aktiv for det område, du leder?
Hvordan opfatter du din egen rolle som leder, og hvor god er du til at skabe, pleje og afvikle relationer?
Hvilken kultur skaber du og er kulturbærer af?

Gennemfører vi et forløb i kursusform, vil målet være at uddanne gennem forankring i hverdagen.
Som deltager opnår du et reelt og blivende kompetenceløft med synlige resultater.

De mest efterspurgte kursustilbud er:

  • Grundlæggende ledelse
  • Din personlige lederstil
  • Ledelse og samarbejde
  • Kommunikation i ledelse
  • Forandringsledelse
  • Konflikthåndtering
  • Teamudvikling

Et forløb kvalificerer generelt din viden om og forståelse for din rolle som leder eller mellemleder
og dit mellemmenneskelige ansvar i virksomheden. Men også de forskellige udviklingsmuligheder,
der kan være knyttet til funktionen.