Coach og rådgiver


K
ært barn har mange navne og i dag bruges ordet coaching ofte som en betegnelse for rigtig mange former for individuelle samtaler med en konsulent.

Teoretisk adskiller coaching sig fra for eksempel supervision, rådgivning, vejledning og terapi. I praksis finder jeg det ofte nødvendigt, at en samtale for eksempel kan rumme både coaching og rådgivning i en og samme samtale.
Det afhænger helt og holdent af den aftale, vi sammen laver om målet og formålet med samtalen,
og vigtigst er det, at du får det med hjem, som du er kommet for.

Jeg bliver som regel hyret som coach af arbejdspladser eller organisationer til:

  • Karriereudvikling
  • Lederudvikling
  • Afklaring af eget arbejdsliv
  • Stresshåndtering
  • Jobsøgning efter fyring

Min erfaring med at coache meget forskellige faggrupper er stor: Journalister,  læger, økonomer, håndværkere, ingeniører, arkitekter, fotografer, grafikere, sygeplejersker, fysioterapeuter, ufaglærte, ergoterapeuter, magistre, socialrådgivere, kontorassistenter, laboranter, sælgere, psykologer, a-kassekonsulenter, kulturarbejdere …